OM Swapitor

Syftet bakom Swapitor

Swapitor bildades på grund av vår gemensamma vision om att göra investeringskunskap tillgänglig för varje intresserad student. Vi har samarbetat med investeringsutbildningsföretag för att säkerställa att användare kan få fri tillgång till dem och börja sin kunskapsförvärvsresa.

Förklaring av motiveringen för våra gratistjänster

Swapitor tillhandahåller gratis tjänster på grund av vårt uppdrag att uppnå inkludering. Vi upptäckte att många inte kunde få tillgång till investeringsutbildningsföretag på grund av sin ekonomiska status. Därför har vi demokratiserat tillgången till investeringsutbildare gratis och möjliggjort för individer över hela världen att förvärva ekonomisk läskunnighet.

Anledningarna varför Swapitor inte undervisar i investeringar

Swapitor lär inte ut investeringar eller erbjuder utbildningstjänster eftersom vi har ett annat uppdrag inom investeringsutbildningsområdet. Vår roll i investeringsfären är att agera som en länk, inte som en investeringsinstitut.

Betydelsen av att förvärva utbildning innan man investerar

Swapitor tror att när individer tillämpar ett utbildningscentrerat tillvägagångssätt för investeringar, vägleder deras kunskap om finansmarknaderna dem när de fattar beslut. När användare prioriterar utbildning kan de fatta informerade beslut som överensstämmer med deras mål.


Swapitor Huvud

Avslöjande av våra långsiktiga mål

Swapitor planerar att samarbeta med fler investeringsutbildningsföretag för att öka vår räckvidd till individer över hela världen. Vi vill vara kända som en fyr i investeringsutbildning som styr människor mot att lära sig mer om investeringar och finansmarknaderna.

Vår kanal speglar våra avsikter att tillfredsställa varje användare som vill registrera sig för investeringsutbildning. Med vår lösning kan användare registrera sig på sina föredragna enheter och börja sin investeringsutbildningsresa från sin plats.

Förbinder dig till företaget
Ansvarsfriskrivning:
Riskpopup Skrivbord
Riskpopup Surfplatta
Riskpopup Mobil